Tarieven | Vergoeding

Heb je gekozen voor een aanvullende verzekering?

Kom je in aanmerking voor een vergoeding van je bril of contactlenzen? Op je verzekeringspolis staat de exacte dekking. Als jouw zorgverzekeraar is aangesloten bij onze declaratieservice van Icodis, kunnen wij het bedrag direct bij hun declareren. Op je factuur zie je dat de vergoeding in mindering is gebracht.

Is jouw zorgverzekeraar niet aangesloten bij onze declaratieservice? Dan kan je zelf de factuur direct bij hun indienen.

Tijdens een afspraak kunnen we in het Icodis-systeem checken wat de vergoeding voor je bril of contactlenzen kan zijn. Uiteindelijk is het jouw zorgverzekeraar die de vergoeding wel/niet toekent.